Benestar Social Consell Comarcal de la Selva

Serveis que s'ofereixen

Atendre a les persones de la comarca de forma personalitzada, ajudant-los a solucionar les consultes i necessitats que puguin plantejar. Es detecten i avaluen les demandes de les persones i intentem vehicular la gestió dels tràmits corresponents de la millor manera possible.
 1. Unitat de Serveis Socials Bàsics
  Conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situacions de risc social o exclusió.
  1. Equips d’atenció a cada ajuntament
  2. Serveis d’Atenció domiciliària (SAD)
  3. Teleassistència (TAD)
 2. Unitat de Serveis Socials Especialitzats
  Es dóna resposta a situacions i necessitats que requereixen recursos molt específics. Un equip de professionals diagnostica i valora cada situació
  1. Atenció a la infància i adolescència (EAIA)
  2. Integració en família extensa (SIFE)
  3. Pla d’Inclusió ciutadana (PLIC)
  4. Atenció a la dona (SIAD)
  5. Transport adaptat (TA)

 

La nostra oficina

Ens trobaràs:

Ctra. de Sils, 30
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 872 973 003
Fax. 972 84 05 61

benestar@selva.cat
https://benestar.selva.cat

Horari:
de dilluns a divendres, de 9 a 14h